Har du spørgsmål? Ring idag på
7070 7033

ALFABO - Munkevænget, Kolding

I Kolding hjælper vi den almene boligorganisation ALFABO med at renovere afdeling 104 - Munkevænget.

Boligerne på Munkevænget er oprindeligt opført i 1974/1976, men har i midten af 80-erne gennemgået en række renoveringer af døre og vinduer samt flere lag tagpap.

Nu skal resten så have den helt store tur. Opgaven omfatter renovering af 81 et-plans rækkehuse, hvoraf nogle lægges sammen, så der efter renoveringen vil være 72 tilgængelighedsboliger.

Renoveringen er planlagt til at vare et godt stykke ind i midten af 2024 og allerede nu (efteråret 2022) er vi godt igang med at lave en muck-up, så beboerne og andre interesserede får mulighed for at se, hvordan de fremtidige boliger kommer til at se ud.

Vores opgaver i forbindelse med renoveringen er:

Fundering og sokkel
Terrændæk
Porebeton
Skalmuring
Flise- og klinkearbejde

Opgaven er lidt speciel, idet afdeling 104, i det omfang hvor det er muligt, vil være beboet under renoveringen. Dette betyder, at der arbejdes i etaper, hvorfor kravene til kommunikationen med beboerne i afdelingen forøges i forhold til normale renoveringsopgaver.

Det specielle består i, at beboerne i størst muligt omfang bliver boende i deres boliger. Dette betyder, at inden det invendige og delvist det udvendige arbejde påbegyndes, bliver beboerne etapevis genhuset. Når renoveringen af deres boliger er færdiggjort, flytter beboerne i den færdiggjorte etape tilbage og planlægningen af den næste etapes genhusning påbegyndes.

Der vil løbende blive lagt billeder op fra arbejdet.

Din Entreprenør Partner A / S

Telefon: +45 70 70 70 33
regnskab@dep.as

 

CVR: 33383886
Egumvej 58
7000 Fredericia